Anunț

Vă informăm că a fost elaborat de către specialiștii din cadrul INSP:  Materialul informativ privind beneficiile aplicării auditului clinic - "Auditul clinic în practica radiologică - Instrument de îmbunătățire a calității actului medical" și Ghidul: "Termeni și noțiuni de toxicologie industrială și psihologia muncii". Acestea au fost postați pe site-ul http://www.insp.gov.ro/cnmrmc/.