Comunicare

Prin prezenta vă comunicăm că în cadrul sedinţei Comisiei comune DSP, CAS, CMR pentru stabilirea necesității prelungirii activității pentru medicii care împlinesc vârsta de pensionare organizată conform prevederilor Legii 113/2016, s-au stabilit criteriile pentru evaluarea situaţiei medicilor şi s-au analizat solicitările pentru menţinerea în activitate a medicilor care împlinit vârsta de 65 de ani, în cursul anului 2017.

În  baza recomandăriilor făcute de către comisia comună DSP, CAS, CMR, Direcţia de Sănătate Publică Covasna avizează menţinerea în activitate a medicilor peste 65 de ani în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, pe anul 2017: Decizie