Legislație

 1. Legea nr. 95/ 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, Monitorul Oficial cu numărul 372/ 28.04.2006 >> ;

 2. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 550/ 05.08.2010 >> ;

 3. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 824/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 617/ 18.07.2006 >> ;

 4. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 914/ 2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, Monitorul Oficial nr. 695/ 15.08.2006 >> ;

 5. Decizie nr. 8/ 2006 al Colegiului Medicilor din România, privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale (referitoare la exercitarea profesiei de medic) - Monitorul Oficial nr. 700/ 16.08.2006 >> ;

 6. Ordonanţa Guvernului nr. 124/ 29.08.1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicat în Monitorul Oficial cu numărul 568/ 01.08.2002, actualizată în 2004 >> ;

 7. Ordinul Ministrului Sănătăţii 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul National de Sanatate Publica, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 172/ 16.03.2012  >> ;

 8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/ 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţii publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Monitorul Oficial nr. 418/ 15.05.2006, aprobată cu modificări de Legea nr. 337/2006, Monitorul Oficial nr. 625/ 20.07.2006 >> ;

 9. Hotărârea nr. 1209/ 2003, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Monitorul Oficial nr. 757/ 29.10.2003, cu modificări >> ;

 10. Decizie nr. 1/2009 - privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România >> ;

 11. Ordin nr. 2027/2007 - privind activitatea de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer şi infiinţarea registrelor regionale de cancer >>

 12. Hotărâre nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014  >>