Autorizație de liberă practică medicală pentru personal sanitar cu studii superioare

Pentru personalul sanitar cu studii superioare (licenţă) - pentru specialităţile conexe actului medical: biochimist, biolog, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, tehnician aparatură medicală.

- Acte necesare:

  1. Cerere tip (descărcare);
  2. Copia Buletinului/Cardului de identitate;
  3. Copia diplomei şi a altor documente referitoare la pregătirea de specialitate;
  4. Avizul Colegiului Biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din România, dacă este cazul;
  5. Autorizaţia de Liberă Practică în cazul reînnoirii sau preschimbării;
  6. Cazier judiciar pentru primul ALP eliberat;
  7. Certificat medical Tip A5;
  8. Copia Deciziei de Pensionare (în cazul celor pensionaţi).