Anunț

Având în vedere ca în desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de manager persoana fizica al Spitalului de recuperare cardiovasculară "dr. Benedek Géza" din Covasna nu s-au întrunit prevederile Capitolului II art.6 aliniat (2) din OMS 1082/2010 (nu s-a primit aprobarea Ministerului Sănătăţii pentru comisia de contestaţii) până la data concursului, Consiliul de Administraţie al Spitalului de recuperare cardiovasculară "dr. Benedek Géza" din Covasna, formulează prezentul

ANUNȚ

prin care se anulează procedura de concurs pentru ocuparea postului de manager persoana fizica al Spitalului de recuperare cardiovasculară "dr. Benedek Géza" din Covasna, publicat în "Viaţa Medicala" nr. 45 din data de 04.11.2016. şi afişat pe site-ul Spitalului de recuperare Cardiovasculara "dr. Benedek Géza". Procedura va fi relansată la o dată ulterioară care de asemenea va fi publicată în "Viaţa Medicală" şi pe site-ul spitalului

preşedinte CA ec. Ágoston László