Anunț de recrutare a unui membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Unifarm SA

În conformitate cu OUG 109/2011, Ministerul Sănătății, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, selecționează un număr de 1 membru reprezentant ai Ministerului Sănătății în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Unifarm S.A.

Anunțul extins cuprinzând criteriile de de selecție și lista documentelor ce trebuie depuse în vederea candidaturii, se găsește pe pagina de Internet a Ministerului Sănătății, la adresa www.ms.ro, secțiunea Informare>Noutăți.

Candidaturile cuprinzând documentele solicitate în anunț vor fi depuse la Direcția Generală Resurse Umane și Certificare - Compartiment Încadrări Personal.