Anunț de recrutare a unui membru în Consiliul de Administrație al Companiei SC Antibiotice Iaşi SA

În conformitate cu OUG 109/2011, Ministerul Sănătății selecționează un număr de 1 (un)  membru reprezentant ai Ministerului Sănătății în Consiliul de Administrație al Companiei S.C. Antibiotice Iaşi S.A.

Anunțul extins cuprinzând criteriile de de selecție și lista documentelor ce trebuie depuse în vederea candidaturii, se găsește pe pagina de Internet a Ministerului Sănătății, la adresa www.ms.ro, secțiunea Informare>Noutăți.